Schoolkeuze en aanmelding


Elke basisschool legt in een ondersteuningsprofiel vast welke (aanvullende) ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Door de ondersteuningsprofielen van scholen te vergelijken, kunt u als ouder gericht kiezen voor de school die het beste bij uw kind past. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u terug vinden in de schoolgids van de betreffende school. 
 
Aanmelden
U meldt uw kind schriftelijk aan bij de basisschool van uw keuze. Hierbij geeft u aan of uw kind specifieke behoeften heeft. De school onderzoekt waar uw kind het best passende onderwijs kan krijgen. Als dat niet op de school van aanmelding is, zoekt de school met u naar een passende onderwijsplek, het liefst in de buurt.
 
Het onderzoek naar een passend onderwijs(zorg) aanbod duurt in principe niet langer dan zes weken, gerekend vanaf het moment van aanmelding. De school mag die termijn éénmaal verlengen met vier weken.  De termijn van daadwerkelijke plaatsing is afhankelijk van de beschikbaarheid op dat moment. 

In dit stroomschema en de toelichting daarop vindt u de verdere uitwerking van de zorgplicht.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact