Schoolkeuze en aanmelding

Elke basisschool legt in een ondersteuningsprofiel vast welke (extra) ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Door de ondersteuningsprofielen van scholen te vergelijken, kunt u als ouder gericht kiezen voor de school die het beste bij uw kind past. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u doorgaans terug vinden op de website van de school of opvragen bij de betreffende school.  
 
Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden bij de basisschool van uw keuze. Hierbij kunt u aangeven of u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De school bekijkt vervolgens of zij uw kind passend onderwijs kan bieden. Als dat niet zo is, moet de school (of het schoolbestuur) in overleg met u een passende plek op een andere school zoeken.
 
Elke school heeft namelijk een zorgplicht. Dat betekent niet dat de school ieder kind moet aannemen. Maar wel dat de school ouders moet helpen bij het vinden van een passende plek, het liefst in de buurt. Dat kan op de eigen school zijn, maar dus ook op een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs.
 
Het zoeken naar een geschikte plek duurt in principe niet langer dan zes weken, gerekend vanaf het moment van aanmelding. De school mag die termijn één maal verlengen met vier weken. Het vinden van een passende plek duurt dus nooit langer dan tien schoolweken.

Via dit stroomschema en de toelichting daarop vindt u de verdere uitwerking van de zorgplicht.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact