Kern: Lisse

Scholen en samenwerkingspartners als jeugdhulp werken in dorpskernen steeds intensiever met elkaar samen. Door gebruik te maken van elkaars expertise, kunnen we ervoor zorgen dat steeds meer kinderen in hun eigen omgeving naar school kunnen (blijven) gaan.

Wat speelt er?

Wij focussen ons op de samenwerking met het gespecialiseerd onderwijs. Verder zijn wij met de gemeente in gesprek over thema’s als jeugdhulp en voorschoolse voorzieningen: hoe kunnen we vanuit ieders eigen rol beter op elkaar afstemmen?

Met scholen brengen we de expertise die in onze kern aanwezig is beter in beeld en versterken die. Daarbij hebben wij aandacht voor onze mindset en hoe we steeds inclusiever kunnen denken en doen. Ook willen wij meer zicht krijgen op het hoe en waarom van de instroom van jonge kinderen in het gespecialiseerd onderwijs.

Wie is wie

Ingrid Verkleij
AED
Onderwijsondersteuner 

Stuur mij een e-mail
06 11 44 78 02

Expertise: Cognitief, Fysiek, Motoriek, Langdurig ziek

Kim Bon
AED
Onderwijsondersteuner

Stuur mij een e-mail
06 53 38 54 96

Expertise: Gedrag

Monique van Steijn
Kindercampus Joseph
Directie

Stuur mij een e-mail
0252 414 416

Romana van der Holst 
Klarinet
Directie

Stuur mij een e-mail
0252  414 408

Expertise: Kernvoorzitter

Ellen de Vries 
Lisbloem
Directie 

Stuur mij een e-mail
0252 413 468

Karin Dol-Mul 
Tweemaster
Directie

Stuur mij een e-mail
0252  410 304

Expertise: Kernvoorzitter

Barbara Rotteveel
Tweemaster
Adjunct-directeur

Stuur mij een e-mail
0252 410 304

Floris van der Klein
Waterval
Directie

Stuur mij een e-mail
0252 418 191

Nelly Vijfhuizen 
St. Willibrordschool
Directie 

Stuur mij een e-mail
0252 414 101

Claudia Verbaken
Tweemaster
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252  410 304

Marije van den Hoek
Tweemaster
Intern begeleider 

Stuur mij een e-mail
0252 410 304

Emilie Owel
St. Willibrordschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 414 101

Esther van Wieringen 
Waterval
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252  418 191

Irene Schniedewind
Kindercampus Joseph
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 414 416

Paula van Veen 
Kindercampus Jospeh
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 414 416

Kirsten Thijsse
Kindercampus Joseph
Intern begeleider 

Stuur mij een e-mail
0252 414 416

Jorien Heemskerk
Klarinet
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252  414 408

Klaske Horsman
Lisbloem
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 413 468

Judith Dijkstra
Klarinet
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 414 408

Lucinda van Harten
Voorieder1
Jeugdhulpverlener 

Stuur mij een e-mail
0252 742 270

Mara Eisenberger
Voorieder1
Jeugdhulpmedewerker

Stuur mij een e-mail
0252 742 270

Maayke van Maris
Voorieder1
Jeugdhulpverlener

Stuur mij een e-mail
0252 742 270

Liesbeth Hersman
Don Bosco
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252  414 216

Expertise: Kernvoorzitter

Annelies de Kruijff
Don Bosco
Orthopedagoog 

Stuur mij een e-mail
0252 414 216

Marjolijn Voordijk
Samenwerkingsverband
Onderwijsspecialist

Stuur mij een e-mail
0252 431 575

Wieneke Grootaarts 
AED
Onderwijsondersteuner 

Stuur mij een e-mail
06 57 28 88 39

Expertise: Gedrag

Verhalen uit de praktijk

Overstappen van speciaal naar regulier: wat komt erbij kijken?

Dit schooljaar stapte Marisja’s dochter over van speciaal naar regulier onderwijs. Marisja en de scholen kijken terug en delen hun ervaringen.

Leren van gedrag vraagt om een sterke pedagogische basis

Kees Guijt heeft als adjunct-directeur de dagelijkse leiding op de Prins Willem Alexanderschool in Katwijk. Sinds 1 september is hij ook projectleider Leren van Gedrag voor ons samenwerkingsverband. Enthousiast vertelt hij over zijn eerste maanden in die rol, waarin hij flink studie maakte van dit complexe thema. In gesprek over inzichten en bevindingen na de eerste projectfase van literatuurstudie en interviews.

Van gezamenlijke ambities naar samen dóen

Ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar dorp. Dat is de ambitie van het ondersteuningsplan waaraan we in de Duin- en Bollenstreek samen werken.

Agenda van deze kern

24 oktober 2023 – kernoverleg
26 oktober 2023 – overleg alle kernvoorzitters
23 januari 2024 – overleg alle kernvoorzitters
25 januari 2024 – kernoverleg
12 maart 2024 – kernoverleg 
18 april 2024 – overleg alle kernvoorzitters
18 juni 2024 – kernoverleg 

Scholingsagenda

Webinar – Thema hoogbegaafdheid

Elke maand biedt het samenwerkingsverband een webinar aan voor intern begeleiders.

Introductiebijeenkomst

Twee keer per jaar geven we een introductie bijeenkomst voor nieuwe medewerkers uit het hele veld.

Netwerkbijeenkomst PO-VO

Netwerkbijeenkomst PO-VO voor intern begeleiders en leerkrachten groep 8

Bekijk de hele agenda