Kern: Katwijk Hoornes & Aan den Rijn

Scholen en samenwerkingspartners als jeugdhulp werken in dorpskernen steeds intensiever met elkaar samen. Door gebruik te maken van elkaars expertise, kunnen we ervoor zorgen dat steeds meer kinderen in hun eigen omgeving naar school kunnen (blijven) gaan.

Wat speelt er?

Wij werken intensief samen met de kern Katwijk Hoornes-aan de Rijn en bereiden onze kernoverleggen samen voor. Schooljaar 2023-2024 richten we ons op:

  • verdere versterking van de basisondersteuning: wat kan elke school bieden en wat is verder nodig?
  • het in kaart brengen van waar welke expertise aanwezig is
  • expertiseontwikkeling voor gedragsondersteuning
  • in kaart brengen welke zorgvragen we wel of niet kunnen bedienen
  • de samenwerking met netwerkpartners in Katwijk verder versterken

Wie is wie

Ineke van Welbergen
AED
Onderwijsondersteuner

Stuur mij een e-mail
06 15 16 29 67

Expertise: Cognitief, Fysiek, Motoriek, Langdurig ziek

Dominique Miedema
AED
Onderwijsondersteuner

Stuur mij een e-mail
06 39 22 69 25

Expertise: Gedrag

Ivo Yanover
Marnixschool
Directie

Stuur mij een e-mail
071 408 0215

Stephanie van Elten
Marnixschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 408 0215

Marjolijn Passchier
Daltonschool Katwijk
Directie

Stuur mij een e-mail
071 408 2550

Femke Ysenbaert
Daltonschool Katwijk
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 408 2550

Hans van Rietschoten
Duinroos
Directie

Stuur mij een e-mail
071 407 8228

Esther Glasbergen
Duinroos
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 407 8228

Marjolyn van Beelen 
Duinroos
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 407 8228

Lara Soetekouw
Horizon
Directie

Stuur mij een e-mail
071 402 9196

Marjolijn Vreeburg
Horizon
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 402 9196

Expertise: Kernvoorzitter

Selma Kor
Horizon
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 402 9196

Tessa van de Griend
Leidse Buitenschool
Locatiedirecteur

Stuur mij een e-mail
071 401 2273

Expertise: Kernvoorzitter

Michèle de Haas
Leidse Buitenschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 401 2273

Chantal Brouwer 
Pr. W. Alexanderschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 408 0994

Kees Guijt
Pr. W. Alexanderschool
Adjunct directie

Stuur mij een e-mail
071 408 0994

Walter Wassenaar 
Pr. W. Alexanderschool & v.d. Brugghenschool
Directie

Stuur mij een e-mail
071 408 1969

Expertise: Kernvoorzitter

Giovanni van Duijvenbode
v.d. Brugghenschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 408 1969

Tamara van den Bergh
v.d. Brugghenschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 408 1969

Kees Westhuis 
Rehobothschool
Directie

Stuur mij een e-mail
071 408 1019

Cora Zuijderduin
Rehobothschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 408 1019

Annelies Boogert 
Rehobothschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 408 1019

Lydia Varkevisser 
Sjaloomschool
Locatieleider

Stuur mij een e-mail
071 401 5768

Jenny Homan
Sjaloomschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 401 5768

Pauline Kraaijenoord 
Sjaloomschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 401 5768

Marijke Drijfhout
Willem van Veenschool
Directie

Stuur mij een e-mail
071 402 9106

Marjanne Koekebakker
Willem van Veenschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 402 9106

Sandra Pronk
Wijkteams Katwijk
Jeugdhulpverlener

Stuur mij een e-mail
071 406 5000

Nicole Kik
Samenwerkingsverband
Onderwijsspecialist

Stuur mij een e-mail
0252 431 575

Ineke van Welbergen
AED
Onderwijsondersteuner

Stuur mij een e-mail
06 15 16 29 67

Expertise: Gedrag

Wieneke Grootaarts 
AED
Onderwijsondersteuner

Stuur mij een e-mail
06 57 28 88 39

Expertise: Gedrag

Verhalen uit de praktijk

Overstappen van speciaal naar regulier: wat komt erbij kijken?

Dit schooljaar stapte Marisja’s dochter over van speciaal naar regulier onderwijs. Marisja en de scholen kijken terug en delen hun ervaringen.

“Leren van gedrag vraagt in elk geval om een sterke pedagogische basis”

Kees Guijt heeft als adjunct-directeur de dagelijkse leiding op de Prins Willem Alexanderschool in Katwijk. Sinds 1 september is hij ook projectleider Leren van Gedrag voor ons samenwerkingsverband. Enthousiast vertelt hij over zijn eerste maanden in die rol, waarin hij flink studie maakte van dit complexe thema. In gesprek over inzichten en bevindingen na de eerste projectfase van literatuurstudie en interviews.

IKC Katwijk: samen sterk voor kinderen, ouders en buurt

In Integraal Kindcentrum (IKC) Katwijk vind je vanaf begin 2024 kinderopvang, regulier en gespecialiseerd onderwijs, jeugdhulp en sportvoorzieningen onder één dak. Samen sterk voor kinderen en hun ouders in Katwijk!

Van gezamenlijke ambities naar samen dóen

Ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar dorp. Dat is de ambitie van het ondersteuningsplan waaraan we in de Duin- en Bollenstreek samen werken.

Zonder ‘ontwikkelingsstop’ van opvang naar basisschool

Alle drie hebben ze een “extra warm hart” voor het jonge kind. Dus zetten zij zich binnen gemeente Katwijk vol enthousiasme in voor een ononderbroken ontwikkeling van peuters en kleuters.

Agenda van deze kern

10 oktober 2023 – kernoverleg
26 oktober 2023 – overleg alle kernvoorzitters
15 januari 2024 – kernoverleg
23 januari 2024 – overleg alle kernvoorzitters
18 april 2024 – overleg alle kernvoorzitters

overige kernoverleggen worden nog gepland

Scholingsagenda

Thematraining Individuele Leerlijnen (deel 2)

Een training van 2 dagdelen voor intern begeleiders

Webinar intern begeleiders – omgaan met gedrag

Omgaan met gedrag

Bekijk de hele agenda