Wie zijn wij?

Met meer dan zestig scholen en twaalf schoolbesturen werken wij samen aan passend onderwijs voor ruim 15 duizend kinderen in de Duin- en Bollenstreek. Dat doen wij niet alleen. Met jeugdhulp, jeugdzorg, gemeenten en andere samenwerkingspartners vormen wij een netwerkorganisatie. Samen werken wij ernaartoe dat zoveel mogelijk kinderen in hun eigen dorp naar school kunnen gaan.

Even voorstellen

De uitvoeringsorganisatie van ons samenwerkingsverband bestaat uit managementondersteuners, routebegeleiders, onderwijsspecialisten, leden van de toelaatbaarheidscommissie, een beleidsmedewerker en de directeur-bestuurder.

Contact
Bonnikeplein 24-26
2201 XA Noordwijk
info@swv-db.nl
0252 43 15 75

Marieke_Jas

Marieke Jas
Directeur-bestuurder

Stuur mij een e-mail
06 42 36 88 23

ma t/m do

SvdV20220822-260

Lianne Suijten
Beleidsmedewerker

Stuur mij een e-mail
06 38 98 22 03

ma, di, do, vr

SvdV20220822-238

Gelbrich Walda
Routebegeleider

Stuur mij een e-mail
06 51 50 17 07

ma t/m do

SvdV20220822-27661404

Jack Duivenvoorden
Routebegeleider

SvdV20220822-155

Marielle van Dorp
Onderwijsspecialist

Stuur mij een e-mail
06 38 98 22 02

ma, di, do

Marjolijn Voordijk-133

Marjolijn Voordijk
Onderwijsspecialist

Stuur mij een e-mail
06 38 98 22 04

ma, di, do

SvdV20220822-14450697

Nicole Kik
Onderwijsspecialist

Stuur mij een e-mail
06 30 77 67 51

ma, di, do

Heleen Zaal-139

Heleen Zaal
Onderwijsspecialist

Stuur mij een e-mail
06 38 98 22 93

ma, di, do

SvdV20200713-369

Marlieke Oord
Managementondersteuner

Stuur mij een e-mail
0252 43 15 75

ma, wo, do, vr

SvdV20220822-134

Marleen van Vugt
Administratie TLC / managementondersteuner

Stuur mij een e-mail
0252 43 15 75

di, do

SvdV20200713-449

Leontien van der Leeden
TLC

Stuur mij een e-mail

Klaske

Klaske Hekman
TLC

Stuur mij een e-mail

Jolanda-143

Jolande Praktiek
Kwartiermaker werken in de kernen

Stuur mij een e-mail
06 83 25 50 83

Esther

Esther Krol
Routebegeleider 

Stuur mij een e-mail
06 53 10 91 87

do

Illusatratie van een zijkant profiel afbeelding van een vrouw.

Jesse Westenenk
Projectleider HB  

Stuur mij een e-mail

di

Kees Guijt

Kees Guijt
Project gedrag

Stuur mij een e-mail

wo

Schoolbesturen en samenwerkingsraad

De uitvoeringsorganisatie van ons samenwerkingsverband bestaat uit managementondersteuners, routebegeleiders, onderwijsspecialisten, leden van de toelaatbaarheidscommissie, een beleidsmedewerker en de directeur-bestuurder.

Vijf gemeenten, negen (dorps)kernen

In de negen (dorps)kernen, verdeeld over 5 gemeentes, werken scholen steeds meer samen. Met elkaar en samenwerkingspartners in onder meer jeugdhulp zorgen zij ervoor dat kinderen in hun eigen omgeving opgroeien en naar school kunnen.

 

Klik op een kern om de pagina te bekijken.

Governance

Directeur-bestuurder mevrouw M. Jas is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan en heeft ook de dagelijkse leiding over de uitvoeringsorganisatie van het samenwerkingsverband. De raad van toezicht houdt hier toezicht op en bestaat uit externe, onafhankelijke leden. Dit zijn dhr. M. Voerman (voorzitter), mevr. M. Ballieux en dhr. R. van Hienen.

Organogram

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Medezeggenschap is geregeld via de ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR denken ouders en medewerkers mee over passend onderwijs. De OPR moet instemmen met het ondersteuningsplan en praat mee over alles wat speelt in het samenwerkingsverband. De OPR vergadert zo’n zes keer per jaar met de directeur-bestuurder.

Samenstelling OPR
Vergaderdata OPR

9-10-2023 | Reguliere vergadering

27-11-2023 | Reguliere vergadering

5-2-2024 | Reguliere vergadering

8-4-2024 | Reguliere vergadering

17-6-2024 |Reguliere vergadering

Medezeggenschapsraad

Omdat wij als samenwerkingsverband mensen in dienst hebben die werken voor onze uitvoeringsorganisatie, hebben wij ook een medezeggenschapsraad. In de raad adviseren twee medewerkers de directeur-bestuurder over personele zaken.

Illustratie van een meisje die naast een 'vaas' staat, ze steekt een grote gele bloem in de 'vaas'. De 'vaas' heeft de vorm van een locatie marker.

Op weg naar inclusief onderwijs

Ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar dorp. Lees hoe we aan dat doel werken in ons online magazine! Hierin vind je de hoofdpunten uit ons ondersteuningsplan 2023-2027: Op weg naar inclusief onderwijs.

Lees ons online magazine!