Kern: Katwijk aan Zee

Scholen en samenwerkingspartners als jeugdhulp werken in dorpskernen steeds intensiever met elkaar samen. Door gebruik te maken van elkaars expertise, kunnen we ervoor zorgen dat steeds meer kinderen in hun eigen omgeving naar school kunnen (blijven) gaan.

Wat speelt er?

Wij werken intensief samen met de kern Katwijk Hoornes-aan de Rijn en bereiden onze kernoverleggen samen voor. Schooljaar 2023-2024 richten we ons op:

  • verdere versterking van de basisondersteuning: wat kan elke school bieden en wat is verder nodig?
  • het in kaart brengen van waar welke expertise aanwezig is
  • expertiseontwikkeling voor gedragsondersteuning
  • in kaart brengen welke zorgvragen we wel of niet kunnen bedienen
  • de samenwerking met netwerkpartners in Katwijk verder versterken

Wie is wie

Saskia van Loo
AED
Onderwijsondersteuner

Stuur mij een e-mail
071 572 7859

Dominique Miedema
AED
Onderwijsondersteuner

Stuur mij een e-mail
071 572 7859

Hans de Looze
Farèlschool
Directie

Stuur mij een e-mail
071 401 5117

Cora Stuurman
Christelijke Opleidingsschool
Directie

Stuur mij een e-mail
071 401 3567

Marry Alblas
Het Noorderlicht
Directie

Stuur mij een e-mail
071 401 6919

Jan-Willem van der Vijver
Groen van Prinsterenschool
Directie

Stuur mij een e-mail
071 401 6917

Kees Westhuis
Oranjeschool
Directie

Stuur mij een e-mail
071 401 6921

Heleen Reitsma
Oranjeschool
Adjunct directeur/ intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 401 6921

Expertise: Kernvoorzitter

Christiaan de Jong
Farèlschool
Adjunct directeur

Stuur mij een e-mail
071 401 5117

Cora van Rijn
Het Noorderlicht
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 401 6919

Ada krijgsman
Christelijke Opleidingsschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071-401 3567

Expertise: Kernvoorzitter

Lydia Varkevisser
Christelijke Opleidingsschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 401 3567

Anja van der Plas
Oranjeschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 401 6921

Arend Buijtenhuis
Groen van Prinstererschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 401 6917

Janna Dijkhuizen
Farèlschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 401 5117

Lieke Vleugel
Farèlschool
Intern begeleider/school coach

Stuur mij een e-mail
071 401 5117

Laura van Rijn
Oranjeschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 401 6921

Vincent van der Kooij
Windvang
Locatiedirecteur

Stuur mij een e-mail
071 403 0222

Janneke Vrolijk
Windvang
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 403 0222

Krista van Duijvenvoorde
Windvang
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 403 0222

Sandra Pronk
Wijkteams Katwijk
Jeugdhulpverlener

Stuur mij een e-mail
071 406 5000

Suzanne de Jager
Wijkteams Katwijk
Jeugdhulpverlener

Stuur mij een e-mail
071 406 5000

Larissa de Jong
Wijkteams Katwijk
Jeugdhulpverlener

Stuur mij een e-mail
071 406 5000

Marielle van Dorp
Samenwerkingsverband
Onderwijsspecialist

Stuur mij een e-mail
0252 431 575

Verhalen uit de praktijk

IKC Katwijk: samen sterk voor kinderen, ouders en buurt

In Integraal Kindcentrum (IKC) Katwijk vind je vanaf begin 2024 kinderopvang, regulier en gespecialiseerd onderwijs, jeugdhulp en sportvoorzieningen onder één dak. Samen sterk voor kinderen en hun ouders in Katwijk!

Van gezamenlijke ambities naar samen dóen

Ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar dorp. Dat is de ambitie van het ondersteuningsplan waaraan we in de Duin- en Bollenstreek samen werken.

Zonder ‘ontwikkelingsstop’ van opvang naar basisschool

Alle drie hebben ze een “extra warm hart” voor het jonge kind. Dus zetten zij zich binnen gemeente Katwijk vol enthousiasme in voor een ononderbroken ontwikkeling van peuters en kleuters.

“Samen verantwoordelijk voor kwaliteit”

Doen we de goede dingen, doen we die dingen goed, hoe weten we dat en wat vinden anderen daarvan? Directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Marieke Jas: “Uiteindelijk gaat het er vooral om dat we samen het goede gesprek blijven voeren over hoe ons werk steeds een beetje beter kan.”

Agenda van deze kern

2 oktober 2023 – kernoverleg
26 oktober 2023 – overleg alle kernvoorzitters
15 januari 2024 – kernoverleg
23 januari 2024 – overleg alle kernvoorzitters
18 april 2024 – overleg alle kernvoorzitters

overige kernoverleggen worden nog gepland

Scholingsagenda

Introductiebijeenkomst

Twee keer per jaar geven we een introductie bijeenkomst voor nieuwe medewerkers uit het hele veld.

Webinar intern begeleiders

Gedurende het jaar bieden we intern begeleiders verschillende kennisworkshops aan.

Studiedag

Onze jaarlijkse studiedag, zet de datum in je agenda.

Bekijk de hele agenda