Kern: Voorhout

Scholen en samenwerkingspartners als jeugdhulp werken in dorpskernen steeds intensiever met elkaar samen. Door gebruik te maken van elkaars expertise, kunnen we ervoor zorgen dat steeds meer kinderen in hun eigen omgeving naar school kunnen (blijven) gaan.

Wat speelt er?

In Voorhout is schooljaar 2023-2024 de aTLaSklas gestart. Met deze pilot zetten we een mooie stap naar inclusiever onderwijs, omdat kinderen die (tijdelijke) specialistische ondersteuning nodig hebben, nu in hun eigen omgeving naar school kunnen gaan. Dat was hiervoor niet zo: dan moesten zij met behoorlijk wat reistijd uit hun dorp gaan.

Andere thema’s op onze agenda:

  • de Zorgkaart Voorhout
  • jeugdhulp in de school
  • expertise-ontwikkeling hoogbegaafdheid

Wie is wie

Ineke van Welbergen 
AED
Onderwijsondersteuner

Stuur mij een e-mail
06 15 16 29 67

Expertise: Cognitief, Fysiek, Motoriek, Langdurig ziek

Kim Bon
AED
Onderwijsondersteuner

Stuur mij een e-mail
06 53 38 54 96

Expertise: Gedrag

Kina Groenewoud
Andreasschool
Directie

Stuur mij een e-mail
0252 213 178

Expertise: Kernvoorzitter

Vincent Struik
Andreasschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 213 178

Daphne Bisschops
Andreasschool
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 213 178

Esther Veldt
De Achtbaan
Directie

Stuur mij een e-mail
0252 214 396

Angelique Mureau
De Achtbaan
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 214 396

Liesbeth Pauëlsen
De Achtbaan
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 217 410

Fieke Fennes
De Achtbaan
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 223 574

Diana Juffermans
De Avonturier
Directie

Stuur mij een e-mail
0252 210 264

Wendy van Geldre
De Avonturier
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 210 264

Esther Plompen
De Regenboog
Directie

Stuur mij een e-mail
0252 233 307

Bernice Bergman
De Regenboog
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 233 307

Petra Wijnhout
De Regenboog
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
0252 233 307

Ilse Bierman
Emmausschool
Directie

Stuur mij een e-mail
0252 223 313

Michèle Schutte 
Emmausschool
Intern begeleider 

Stuur mij een e-mail
0252 223 313

Hanny van Os 
Leo Kanner School
Intern begeleider

Stuur mij een e-mail
071 515 0844

Truus Hoymann
Voorieder1
Jeugdhulpverlener

Stuur mij een e-mail
0252 742 120

Heleen Zaal
Samenwerkingsverband
Onderwijsspecialist

Stuur mij een e-mail
0252 431 575

Veronique van Wijk
AED
Onderwijsondersteuner 

Stuur mij een e-mail
06 17 86 44 70

Expertise: Gedrag

Verhalen uit de praktijk

Overstappen van speciaal naar regulier: wat komt erbij kijken?

Dit schooljaar stapte Marisja’s dochter over van speciaal naar regulier onderwijs. Marisja en de scholen kijken terug en delen hun ervaringen.

Leren van gedrag vraagt om een sterke pedagogische basis

Kees Guijt heeft als adjunct-directeur de dagelijkse leiding op de Prins Willem Alexanderschool in Katwijk. Sinds 1 september is hij ook projectleider Leren van Gedrag voor ons samenwerkingsverband. Enthousiast vertelt hij over zijn eerste maanden in die rol, waarin hij flink studie maakte van dit complexe thema. In gesprek over inzichten en bevindingen na de eerste projectfase van literatuurstudie en interviews.

Van gezamenlijke ambities naar samen dóen

Ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar dorp. Dat is de ambitie van het ondersteuningsplan waaraan we in de Duin- en Bollenstreek samen werken.

Meer kinderen in hun eigen dorp naar school dankzij de aTLaSklas

Schooljaar 2023-2024 ging de aTLaSklas van start, in basisschool De Avonturier. Deze ‘speciale’ klas is er voor kinderen in Voorhout die tijdelijk een meer gespecialiseerde aanpak of omgeving nodig hebben.

Agenda van deze kern

26 oktober 2023 – overleg alle kernvoorzitters
14 november 2023 – kernoverleg
23 januari 2024 – overleg alle kernvoorzitters
13 februari 2024 – kernoverleg
9 april 2024 – kernoverleg 
18 april 2024 – overleg alle kernvoorzitters
18 juni 2024 – kernoverleg 

Scholingsagenda

Webinar – Thema hoogbegaafdheid

Elke maand biedt het samenwerkingsverband een webinar aan voor intern begeleiders.

Introductiebijeenkomst

Twee keer per jaar geven we een introductie bijeenkomst voor nieuwe medewerkers uit het hele veld.

Netwerkbijeenkomst PO-VO

Netwerkbijeenkomst PO-VO voor intern begeleiders en leerkrachten groep 8

Bekijk de hele agenda