Illustratie van een volwassen persoon die een kind ondersteund. Het kind zit op zijn/haar hand en steunt zijn voeten op haar schouder. De arm van de volwassen persoon wordt ondersteund door een pilaar.

Ouders

Heeft jouw kind extra of speciale ondersteuning nodig? Dan is goede samenwerking tussen jouw kind, jouzelf en school heel belangrijk. Wat mag je verwachten van school? En school van jou? Op deze site vind je de meest gestelde vragen én antwoorden. Natuurlijk kun je altijd terecht bij de leerkracht of een andere medewerker van de school.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Het ouder- en jeugdsteunpunt is er voor informatie, advies en ondersteuning van ouders en/van kinderen die extra of speciale ondersteuning krijgen in het onderwijs. Op deze website staat veel informatie.

Wil je graag persoonlijk contact? Bel of mail dan met ons via 0252 431 575 of oudersteunpunt@swv-db.nl.

Bij wie moet je zijn?

Infographic Een vraag over ondersteuning op school? Waar vind je jouw antwoord? 1. De school Ga in gesprek met de leerkracht of intern begeleider. Bekijk de schoolgids op de website van school 2. Meer weten? Bezoek de website van het samenwerkingsverband: swv-db.nl/ouders of bel naar 0252 431 575. Lees meer in ons ondersteuningsplan online. Bel of mail met het onafhankelijke ouder- en jeugdsteunpunt: 0252 431 575 of oudersteunpunt@swv-db.nl Ben je met het antwoord geholpen? Ja! of Nee. Andere informatie of advies nodig Bezoek deze ouderwebsites: onderwijsconsument.nl en oudersenonderwijs.nl Vraag om meer advies: onderwijsconsulenten.nl Bezwaar maken tegen een besluit van school of samenwerkingsverband? Landelijke geschillencommissie www.onderwijsgeschillen.nl

Wat is passend onderwijs?

Bekijk de uitlegvideo passend onderwijs voor ouders:

Download dit boekje over passend onderwijs Video in andere talen

Veelgestelde vragen

De leerkracht, intern begeleider of directeur van de school van je kind is altijd je eerste aanspreekpunt.

Je vindt meer informatie in de schoolgids en/of in het schoolondersteuningsplan (SOP) die op de website van de school moeten staan.

Als je kind extra of specialistische ondersteuning krijgt, dan is de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband altijd betrokken.

Alle scholen in de Duin- en Bollenstreek zijn samen het samenwerkingsverband.

Samen zorgen alle scholen ervoor dat ieder kind – liefst in het eigen dorp – naar school kan en zich daar goed kan ontwikkelen. Hierover maken zij samen afspraken. Zo bieden alle scholen dezelfde basisondersteuning aan kinderen.

Het samenwerkingsverband heeft ook mensen in dienst die kinderen, ouders en scholen helpen:

 • onderwijsondersteuners denken met scholen mee over inclusiever onderwijs
 • is extra ondersteuning nodig, dan denkt de onderwijsspecialist mee
 • blijkt je kind (tijdelijk) specialistische ondersteuning nodig te hebben, dan is de routebegeleider betrokken

In ons samenwerkingsverband willen we dat ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar eigen dorp. Hoe we daar met alle scholen aan werken (met samenwerkingspartners) staat in het ondersteuningsplan.

Het jeugd- en oudersteunpunt is onafhankelijk. Het is er voor het kind! Kinderen, ouders en scholen kunnen terecht bij het steunpunt voor informatie en advies.

Scholen zijn altijd het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders. Loopt het contact niet goed, dan luistert het jeugd- en oudersteunpunt naar iedereen en probeert het voor het kind zo goed mogelijk te regelen.

Is extra ondersteuning nodig, dan stelt de intern begeleider van de school een ondersteuningsteam samen. In dit team zitten in elk geval de leerkracht, de intern begeleider en jij als ouder(s). Wie maar verder nodig is, is erbij.

In het ondersteuningsteam kijk je wat je kind nodig heeft. De aanpak en afspraken schrijft de intern begeleider op in een digitaal Groeidocument. Jij kunt je ideeën over de ontwikkeling van je kind hier ook in laten zetten. Het ondersteuningsteam kijkt regelmatig hoe het gaat met de ontwikkeling van je kind. Het Groeidocument helpt je om de groei van je kind goed te volgen.

Is extra ondersteuning nodig, dan wordt ook een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gemaakt. Dit moet van de wet. In dit OPP staat welke vervolgstap je kind volgens de school zal kunnen zetten. Dit heet een uitstroomprofiel. En in het OPP staat hoe je kind daarop wordt voorbereid.

Ieder kind heeft leerrecht. Ook als het voor je kind lastig is om naar school te gaan, kan de school samen met de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband nadenken over wat wél lukt.

Soms lukt het bijvoorbeeld wel om een paar uur per dag naar school te gaan. Of lukt het wel om naar een andere school te gaan.

We kunnen met bijvoorbeeld de jeugd- en gezinswerker en het regionaal bureau leerrecht een goed plan maken zodat je kind (weer) mee kan doen op school.

Bekijk de websites van scholen in de buurt waar je woont. Hierop staat veel informatie. In de schoolgids en in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat meer over de (extra) ondersteuning die elke school biedt.

Weet je al dat je kind extra ondersteuning nodig heeft op school? Maak dan een afspraak met de intern begeleider van de school van je keuze. De intern begeleider gaat graag met je in gesprek.

Je kunt je kind altijd aanmelden bij een buurtschool. Vanaf het moment dat kind schriftelijk is aangemeld heeft de school zorgplicht. Dit betekent dat de school je helpt om passende ondersteuning te vinden voor je kind, ook als de school dat zelf niet kan.

Is de buurtschool vol? Of past geen school in de buurt bij jouw religieuze overtuiging? Neem dan contact op met het jeugd- en oudersteunpunt voor meer informatie.

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is nodig om specialistische ondersteuning aan te vragen voor je kind. Vaak is dat op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

De school van je kind vraagt een TLV aan. Daar ben je natuurlijk bij betrokken. Krijgt je kind een TLV, ga dan voor je een gespecialiseerde school kiest eerst eens kijken en kennismaken.

Je meldt een kind zelf aan bij de school voor speciaal (basis) onderwijs. Is taxivervoer nodig, dan kun je hiervoor terecht bij je gemeente. Dit regelt de nieuwe school of het samenwerkingsverband dus niet.

Ben je het niet eens met een TLV? Ga er eerst over in gesprek met school.

Je kunt ook bezwaar maken bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaringen. Je vindt hier meer informatie. Als samenwerkingsverband volgen we het advies van deze commissie op.

Je kunt je goed voorbereiden door:

 • vooraf op te schrijven wat je wilt zeggen of vragen
 • na te denken over welk doel je hebt met het gesprek: wanneer ga je tevreden naar huis?

Vergeet niet om aan het eind van het gesprek samen te vatten wat er is besproken en dat duidelijk is wat jij van school verwacht en wat school van jou verwacht. Misschien wil je een vervolgafspraak plannen?

Je kunt altijd iemand meenemen naar een gesprek op school. Dit ook iemand zijn uit het jeugdteam in je wijk.

Is de Nederlandse taal lastig voor je, dan kan de school ook een tolk regelen.

Goede samenwerking tussen school en ouders is belangrijk voor je kind. Toch kan het gebeuren dat het contact niet goed loopt. Probeer dan toch om bespreekbaar te maken wat je belangrijk vindt. Lukt dit niet, dan kun je contact opnemen met het jeugd- en oudersteunpunt.

Het jeugd- en oudersteunpunt werkt onafhankelijk van de school of het samenwerkingsverband en denkt met je mee. Er kan ook iemand met je mee naar een ‘lastig’ gesprek op school.

Staat jouw vraag en antwoord hier niet bij? Bel dan ons ouder- en jeugdsteunpunt! We helpen je graag verder.

Contact met andere ouders

Illustratie van een volwassen persoon die een kind ondersteund. Het kind zit op zijn/haar hand en steunt zijn voeten op haar schouder. De arm van de volwassen persoon wordt ondersteund door een pilaar.

Wil je in contact komen met andere ouders? Dat kan bijvoorbeeld via ouderverenigingen. Op hun websites vind je ook handige informatie.

 • Oudervereniging Balans zet zich in voor ouders van kinderen en jongeren die net iets meer of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding.
 • Ervaringskenniscentrum (sch)ouders is dé wegwijzer voor ouders met een zorgenkind.
 • Pharos is de vereniging van ouders met hoogbegaafde kinderen.
 • Impuls en Woortblind is een vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie.
 • Ouders & Onderwijs deelt online veel kennis en informatie voor ouders. Op de site vind je ook informatie over passend onderwijs.
 • Hoe houd je het als ouder van een zorgenkind zelf vol? Op nl en de website voor mantelzorgers vind je tips.

Jeugd

Heb jij extra hulp nodig op school? Dan praat de juf of meester daar samen met jou en je ouder(s) over. Wil jij weten hoe dat werkt? Bekijk dit filmpje of download dit boekje met informatie.

Bekijk de uitlegvideo passend onderwijs voor leerlingen:

Download dit boekje met informatie

Verhalen uit de praktijk

Overstappen van speciaal naar regulier: wat komt erbij kijken?

Dit schooljaar stapte Marisja’s dochter over van speciaal naar regulier onderwijs. Marisja en de scholen kijken terug en delen hun ervaringen.

“Leren van gedrag vraagt in elk geval om een sterke pedagogische basis”

Kees Guijt heeft als adjunct-directeur de dagelijkse leiding op de Prins Willem Alexanderschool in Katwijk. Sinds 1 september is hij ook projectleider Leren van Gedrag voor ons samenwerkingsverband. Enthousiast vertelt hij over zijn eerste maanden in die rol, waarin hij flink studie maakte van dit complexe thema. In gesprek over inzichten en bevindingen na de eerste projectfase van literatuurstudie en interviews.

Illustratie van een meisje die naast een 'vaas' staat, ze steekt een grote gele bloem in de 'vaas'. De 'vaas' heeft de vorm van een locatie marker.

Op weg naar inclusief onderwijs

Ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar dorp. Lees hoe we aan dat doel werken in ons online magazine! Hierin vind je de hoofdpunten uit ons ondersteuningsplan 2023-2027: Op weg naar inclusief onderwijs.

Lees ons online magazine!

Meepraten over passend onderwijs?

Ouders en professionals kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over passend onderwijs. Medezeggenschap is geregeld via de ondersteuningsplanraad (OPR).

Lees meer over de ondersteuningsplanraad