Oktober 2023

IKC Katwijk: samen sterk voor kinderen, ouders en buurt

In Integraal Kindcentrum (IKC) Katwijk vind je vanaf begin 2024 kinderopvang, regulier en gespecialiseerd onderwijs, jeugdhulp en sportvoorzieningen onder één dak. Samen sterk voor kinderen en hun ouders in Katwijk!

Janneke, Loes, Stephanie, Femke, Samantha, Marjolijn

Natuurlijk: de IKC-partners verheugen zich op de fijne voorzieningen in hun nieuwe leer- en werkomgeving. Een leskeuken, een gymzaal, een heerlijk plein om te spelen en te bewegen, een creatieve ruimte. En: alles nieuw. Dat is na jaren wachten op nieuwbouw een heerlijk vooruitzicht.

Straks vind je groepen van de verschillende scholen ‘op leeftijd’ bij elkaar rond leerpleinen, zijn ook de peuters dichtbij de kleuters te vinden en ontmoeten professionals elkaar in de gezamenlijke personeelskamer en werkruimten. “Zo zijn we straks ook ingericht op ontmoeting”, vat directielid Marjolijn van Daltonschool Katwijk samen.

 

Goed voorbereid samenwonen

Het samenwonen onder één dak is en wordt goed voorbereid. Zo maakten alle collega’s van de samenwerkingspartners al vaker informeel kennis en werkgroepen buigen zich over onder meer de pedagogische visie en gezamenlijke afspraken. “We delen dezelfde positieve aanpak”, constateert Marjolijn.

Niettemin weet iedereen aan tafel ook dat het natúúrlijk belangrijk is om alle teamleden, ouders en straks ook leerlingen goed te blijven meenemen in alle veranderingen. Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, ook als het om je school en werk gaat.

“Het belangrijkste is dat we allemaal openstaan voor het gesprek”, vindt Marjolijn. Collega Loes vult aan: “We zullen vaak evalueren hoe het gaat en kijken wat beter kan. Dat is ook een kwestie van wíllen overleggen. En met die wil zit het wel goed.”

 

IKC = kansen voor kinderen

De belangrijkste meerwaarde van het nieuwe IKC? De kansen die samenwerking onder één dak kan opleveren voor kinderen in Katwijk. Daar geloven de samenwerkingspartners allemaal in. Sterker nog: voor een aantal aan tafel was de IKC-ontwikkeling zelfs reden om te solliciteren op hun huidige baan.

Zo ook voor intern begeleider Femke van Daltonschool Katwijk. “Ik solliciteerde toen er net bekend was dat er een IKC zou komen en daar werd ik heel enthousiast van. We kunnen het onderwijs flexibeler maken voor kinderen, zodat wij ze bij ons kunnen houden, dichtbij hun thuis. Daar verheug ik me op.”

 

‘Vloeiender’ onderwijs

Ook orthopedagoog Janneke van De Windvang voor speciaal basisonderwijs, ziet allerlei kansen, zowel voor samenwerking met het regulier als met het speciaal onderwijs en jeugdhulp.

“We hebben straks eigenlijk alles in huis. We zijn dit schooljaar samen met de Leidse Buitenschool voor speciaal onderwijs een kleine kleutergroep gestart. Zo’n mixaanbod kunnen we straks zo nodig ook voor oudere kinderen bieden. Tegelijkertijd hebben wij nu kinderen op school die echt meer aankunnen en die straks veel makkelijker deels of helemaal kunnen overstappen naar het regulier onderwijs”, illustreert Janneke.

 

Experiment toegekend: meer vernieuwingsruimte

Loes: “We hebben een experimenteerregeling (zie kader) toegekend gekregen. Hierdoor hebben we meer ruimte om creatief na te denken over ons aanbod voor kinderen die extra of speciale ondersteuning nodig hebben. Ook denken we na over een praktischer onderwijsaanbod voor kinderen bij wie dat beter aansluit dan alleen leren met hun hoofd.”

Scholen konden tot en met 1 mei 2023 een aanvraag indienen om mee te doen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Zij kunnen een geïntegreerde voorziening inrichten waar leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk samen naar school gaan en in dezelfde klas zitten. Lees meer.

Rijke kinderopvang en BSO+

Samantha van KOK kinderopvang ziet verdiepingskansen voor de huidige samenwerking. “Natuurlijk zorgen wij nu ook voor goede overdrachten voor kinderen die van de opvang naar de basisschool gaan. Onder één dak kunnen we die doorgaande lijn écht versterken.”

Samen met Cardea biedt KOK straks ook gespecialiseerde buitenschoolse opvang aan. Dit betekent dat ouders kunnen rekenen op opvang die aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van hun kind.

Teammanager Stephanie van Cardea hoopt dat de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp ook verdiept wordt. De ervaring die nu bijvoorbeeld wordt opgedaan tijdens de pilot Jeugdhulp op School (JOS) op de Leidse Buitenschool, kan ook waardevol zijn voor kinderen en ouders in IKC Katwijk.

Met JOS doorlopen de leerkracht, de jeugd- en gezinswerker en ouders een zogenoemde gedragscyclus, om de betekenis van gedrag goed te duiden als basis voor een passende aanpak, op school en thuis. Doordat dit in school gebeurt, verlaag je de ‘hulpdrempel’ voor ouders.

“Dit merken wij ook nu een jeugdhulpverlener in onze school werkt”, reageert Janneke. “Zij is voor kinderen ‘gewoon’ een juf.” Stephanie: “Onze wens is dat we in overleg met de gemeente de doorstroom naar jeugdzorg makkelijker kunnen maken als we in het IKC Katwijk samenwerken.”

 

Ideeën genoeg

Gezamenlijke vieringen, werken aan dezelfde onderwijsthema’s, samen lessen ontwerpen: samenwerkingsideeën genoeg. Janneke: “Zowel Daltonschool Katwijk als De Windvang zijn kleinere scholen. Hoe mooi is het als we expertise kunnen delen met elkaar en misschien zelfs collega’s kunnen uitwisselen? Dat zal vast groeien straks als we echt samen aan het werk zijn.”

Zover is het nog niet. Begin 2024 gaan de deuren open. En dan, waar hoopt iedereen over pak ‘m beet een jaar te zijn?

Loes: “Ik hoop dat we niet denken in belemmeringen, maar durven te doen en dat we groot blijven dromen!”

Femke: “Ik hoop dat het IKC er onder en na schooltijd is voor de buurt, met alle mooie voorzieningen die we hebben. En dat het ons als IKC-partners lukt om met alles wat er op ons afkomt onze visie te behouden.”

Marjolijn: “Het zou fantastisch zijn als we op alle niveaus goed samenwerken, successen vieren en echt kijken wat een kind nodig heeft om binnen ons IKC te kunnen blijven.”

Samantha: “Als we over een jaar een voorbeeld kunnen zijn voor andere scholen en dorpen, door te laten zien hoe wij efficiënt samenwerken met ook nog gespecialiseerde opvang in huis, zou dat heel mooi zijn.”

Stephanie: “Ik ben nu al trots op onze samenwerking en ik heb er alle vertrouwen in dat die nog verder kan groeien.”

Janneke: “Ik hoop dat we allemáál trots zullen zijn dat we in IKC Katwijk leren en werken: leerlingen, ouders en collega’s.”

 

Wie is wie?

Samantha van der Velden is clustermanager van KOK kinderopvang in Katwijk Noord en Noordwijk. KOK biedt opvang van 0 tot 13 in IKC Katwijk.

Stephanie van den Helder is teammanager van jeugdzorgorganisatie Cardea in de Duin- en Bollenstreek.

Loes Maaijen en Marjolijn Passchier vormen de directie van Daltonschool Katwijk en Femke Ysenbaert is intern begeleider op deze school.

Janneke Vrolijk is orthopedagoog bij de Aloysius Stichting en werkt op De Windvang voor speciaal basisonderwijs in Katwijk. Collega-school voor speciaal onderwijs De Leidse Buitenschool in Katwijk is ook partner in IKC Katwijk.

Ook Sportbedrijf Katwijk is partner.