Oktober 2023

“Samen verantwoordelijk voor kwaliteit”

Doen we de goede dingen, doen we die dingen goed, hoe weten we dat en wat vinden anderen daarvan? Directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Marieke Jas: “Uiteindelijk gaat het er vooral om dat we samen het goede gesprek blijven voeren over hoe ons werk steeds een beetje beter kan.”

Marieke Jas

“Wíj zijn het samenwerkingsverband, dus wíj maken samen de kwaliteit”, onderstreept Marieke. “De kwaliteit van onze samenwerking – binnen en tussen onderwijsteams, schoolbestuurders en de ondersteuners en specialisten van het samenwerkingsverband – bepaalt in hoge mate ons succes. Heel mooi dus, dat we de ambities in ons ondersteuningsplan ook samen hebben opgesteld. Nu komt het erop aan dat we goed in gesprek blijven met elkaar over hoe wij daaraan werken.”

 

Dialoog blijven voeren

In ‘bestuurstaal’ gezegd: het draait om de “continue dialoog”. “Als we samen ambities formuleren, mogen we elkaar ook bevragen op hoe we die realiseren”, vindt Marieke. “Wat mij betreft is het goede gesprek voeren niet vrijblijvend. Laten we vooral uitwisselen hoe we werken, wat ieders bijdrage is, wat we van elkaar kunnen leren, hoe we elkaar aanvullen en of we ook doen wat we hebben afgesproken.”

 

Ruimte maken voor reflectie

Natuurlijk: processen op orde, resultaten monitoren, dat is allemaal heel belangrijk. En gelukkig gaat dat steeds beter in het samenwerkingsverband. “Data kunnen ons zeker helpen om de juiste keuzes te maken”, vindt Marieke.

“We hebben met de ambities in ons ondersteuningsplan ‘zachte’ doelen geformuleerd en zullen daar meetbare indicatoren bij maken, om te kunnen monitoren of we op de goede weg zijn. Maar het gaat wat mij betreft toch vooral om het verhaal achter de cijfers, om de ruimte die we maken om te reflecteren op wat we doen.”

 

Goede voorbeelden delen

Juist vanwege het ‘samen’ is het zo belangrijk dat scholen en samenwerkingspartners elkaar in de kernen steeds beter vinden. “Daar bouwen we samen aan steeds betere basisondersteuning. Naast de lastige dilemma’s op tafel leggen in de kernoverleggen, of bijvoorbeeld tijdens netwerkbijeenkomsten voor intern begeleiders, is het ook belangrijk om de goede voorbeelden te delen. Dát gaat helpen om ons te ontwikkelen tot een lerend netwerk. Elke stap in de goede richting moeten we vieren!”